Definiowanie celu reklamy Google Ads

Przed przystąpieniem do tworzenia naszej autorskiej kampanii należy w pierwszej kolejności zdefiniować nasz cel. Reklama google ads jest skuteczna wówczas kiedy będziemy mieli nakreśloną wizję tego, czego oczekujemy od kampanii. Jeżeli mamy jasno rozpisany plan wiemy, co jest wyznacznikiem powodzenia kampanii, wówczas można bardzo skutecznie zarządzać kampanią oraz podejmować trafne decyzje, a także wprowadzać odpowiednie zmiany przy optymalizacji naszej kampanii. Reklama google ads to skuteczne narzędzie zarówno dla małych podmiotów, jak i dla dużych korporacji. Jednak bez zdefiniowanego celu naszej kampanii małe i duże podmioty mogą się nie przebić na dynamicznie rosnącym rynku. 

Jakie są główne cele reklamy Google Ads?

Głównymi celami kampanii Google Ads jest sprzedaż online, generowanie leadów, pobrania aplikacji oraz bezpośrednie połączenia telefoniczne. Sprzedaż online wybierana jest przez sklepy generujące transakcje online. Jeżeli mamy wiedzę o tych transakcjach mamy również wiedzę o wartościach tych transakcji. W ten sposób uzyskujemy wiedzę czy nasza kampania jest rentowna, czy nie. Dzięki temu możemy szybko zareagować na bieżącą sytuację i zmienić nasza kampanie, gdyby działa się coś nie tak. Generowanie leadów wykorzystywana jest przez firmy, którym zależy na zdobyciu danych kontaktowych przyszłych klientów. Głównymi danymi są adresy mailowe oraz numery telefonów. 

Gdzie emitowane są kampanie reklamowe Google Ads?

Dedykowana reklama google ads emitowana jest w sieci Google, w miejscach do emisji reklam tekstowych, banerowych, video, animowanych i banerowych. W tym miejscu możemy wymienić dwa podstawowe typy sieci. Pierwszy z nich jest sieć wyszukiwana, w ramach której reklamy wyświetlane są w Google. Kolejna jest sieć reklamowa, która daje nam wiele możliwości emisji naszych reklam w aplikacjach mobilnych i serwisach internetowych. 

About the Author

You may also like these